Құрылымы

Компьютерлік технология және телекоммуникация орталығының ұйымдық құрылымы